Time
Thời gian làm việc: 08h:00 - 20h:00
Mail
Email: phongkhamnamdinh456@gmail.com
Sale

Tinh Trùng Yếu

Theo chuyên gia, bệnh tinh trùng yếu ở nam là khi tỷ lệ chết hoặc nằm im nhiều quá >25%, độ di động ít
Lượt Xem: 12787 Xem Tiếp

Bác sĩ muốn được trò chuyện với bạn!